Què és el conte?

El conte és un tipus de gènere narratiu culte. Entre tots ells és el més breu i senzill, apareixen pocs personatges i no es descriuen gaire. Està escrit en prosa.

Hi ha dos tipus de contes els populars i els literaris:

Populars: Es tracta d’una narració amb autor anònim i transmesa oralment de generació en generació. Tot tipus de conte comparteix la mateixa estuctura (plantejament, nus i desenllaç), però varien els detalls del conte.

Literaris: Es tracta d’una narració amb un autor reconegut i vol transmetre un missatge i un aprenentage. Com els contes populars comparteixen la mateixa estructura (plantejament, nus i desenllaç), també varien alguns detalls.