Què és la narració?

La narració és manera d’explicar una seqüència o una sèrie d’accions, realitzades per uns personatges, en un lloc determinat al llarg d’un interval de temps determinat.

Les accions dels personatges poden ser:

-Reals: Son llocs extrets de la realitat.

-Imaginaris: Generalment son llocs reals amb algunes “pinzellades” del autor. També poden ser llocs fantàstics, és a dir, imaginats i creats per l’autor.