A qui es dirigeix?

Aquesta pàgina web es dirigueix a nens i nenes d’entre 10 i 16 anys, també persones interesades en la literatura.